Club foto1 compressed

’t is prachtig dat een jubileumjaor veural oet hoogtepunten besteet! De jubileumcommissie hef d’r veur e’zorgd dat d’r elken maond zo’n hoogtepunt te vieren völt.

’t begon al met d’n Trias tocht, den meer deelnemmers trok dan d’r ooit eerder e’west wazzen: 2335 mensen oet heel Nederland, maor ook oet Pruusen,  België en nog een paar landen stonden met een mountainbike an d’n start!! Van heinde en verre wazzen ze naor d’n tocht van FTC Kotten e’kommene en vanaf de Bataafseweg tut an de Lindebeumer stonden beide barme van d’n parrèlweg vol met geparkeerde auto’s. D’r waren alleene al 35 verkeersregelaars en al met al leepen en fietsten d’r wal 200 vri’jwilligers rond. Good dat FTC Kotten inmiddels zo’n 300 leden hef, want anders ko’j dat toch gaar neet veur mekaare kriegen.

 

’t Ledenaantal was veural de leste 15 jaor hard e’greuid, sinds Annemmer Willy Schreurs en Bouwbedrief ten Haken links en rechts langs de Burloseweg tussen d’n tol en ’t Kottense darp alles vol e’bouwd hadden. Um alle dee woningen good af te bouwen, hadden installatiebedrief Luukenhuus en ERJO zich een slag in de rondte e’warkt.

‘t Was neet altied makkeluk e’gaone. Veural toen d’n flat van 16 verdeepingen naost Geessink d’r too e’zet was, was d’r nog wal luk protest e’west. Maor hoo dan ook, veur FTC Kotten kwamen d’r meteene een hoop leden bi’j! Ook ‘ni’je Nederlanders’ in alle kleuren wisten de weg naor FTC Kotten te vinden! Giant Store Meerdink kon de fietsen haoste neet an e’slöpt kriegen. En trouwens, neet alleene FTC Kotten had baat bi’j de ni’je inwoners: ook de Kottense schoole kon deur al dat ni’je volk een paar lokalen d’r bi’j an bouwen. Ovver ‘Krimp in de regio’ praotten al jaoren gin mense meer. ’t was noo: ‘De Achterhoek is het nieuwe Groene Hart!’

Jan Ni’jenhoes, den steureg had e’zeg, dat hee noo toch ècht met de organisatie van d’n Triastocht zol oetscheien, had ’t ook dit jubileumjaor weer e’regeld!

’t was helemaol verdeend dat Jan een ridderorde e’kreggene had veur alle vri’jwilligerswark wat e in heel völle jaoren e’daone had veur FTC Kotten. Königinge Amalia was zelf naor de Pelkwiek e’kommene umme Jan de versierselen oet te reiken. “Ik sla u hierbij tot ridder in de orde van het Stalen Ros.”, had ze e’zeg. Maor toen ze ‘m met d’n sabel op d’n scholder sloog, vertrok Jan zien gezichte effen van de piene. Dat was nog altied als gevolg van zien dubbelen slöttelbeenbreuk van tien jaor e-lène.

‘t was begonnen met het instellen van de groep ‘dreewielerfietsen veur 80 plussers’. In 2033 had FTC Kotten van ’t kabinet ‘Rutte 8’ subsidie e’kreggene in ‘t kader van ’t programma ‘Bejaarden in beweging’ umme 80 plussers onder leiding van Fysio Gasthuus elken dinsdagmiddag op dreewielers tochten te laoten maken. Op ne mooien dag in mei was d’r an ’t ende van d’n rit een sprintduel tussen de old veurzitters Jan Ni’jenhoes en Appie Meijnen ontstaon. Hoo old of ze ook wazzen, beide wollen ze ‘t eerste weer terugge wezzen bi’j de Lindebeumer. En in d’n fanatieken sprint met een vaartjen van zo’n vievendartig in ’t uur was Appie zien pedaal bi’j Jan in de speeken van ’t rechter achterrad e’kommene. Een hoop gekraak, rondvleegende speeken, twee olde kearlkes dee ovver de straote rolden, en achtervolgers dee van d’n schrik met hun dreewieler en al d’n graven naost de weg in joogen. Jan had in ’t hele tralaater zien slöttelbeen en nog een paar butte e’brokkene en sinds dat moment had ’t bestuur ’t gebroek van elektrische trapondersteuning bi’j ’t dreewieler fietsen verbaone. Appie had wonderbaarlijk genog niks e’brokkene. Hee had alleene ne schaafwonde vanaf zien rechterenkel tut an zien scholder. ’t Deed wal zeer, maor eigenlijk vond e dat neet zo slim. Nee, ’t slimste veur Appie was, dat d’r gaetere in ziene bokse en in zien jas e’scheurd wazzen. De schaafwonden gingen jao vanzelf weer ovver, maor een groot gat in zien jas en eene in ziene bokse, daor was Appie dagenlange van ’t perceel van e’wes. De verzorgster zei later, dat pas toen ‘OVM onderlinge verzekeringen’ ‘m zwart op wit bevestigd had, dat de hele schade vergoed zol worden, Appie weer röstig was e’worden.

50 jaor bestond FTC Kotten inmiddels. De club was op e’richt in 1995 en ook het 25-jaorig bestaon in 2020 was oetgebreid e’vierd. De oldere leden konden zich nog good ’t mooie programma van toen herinneren.

Moar toch, 50 jaor was wal heel bezunder: ’t Was in alle opzichten een geweldig jubileumjaor, maor ’t sportieve hoogtepunt was toch wal dat ‘t het bestuur, onder leiding van de nog zo jonge, maor energieke veurzitster Fabiënne Luukenhuus, e’lukt was umme de start van de Giro d’ Italia naor Kotten te halen. Een paar jaor had ’t e’kost, maor oetendeleke had de organisatie toch veur Kotten e’kozzene in plaatse van Londen. De proloog begon bie de Lindebeumer en dan ging ’t ovver de Kottenseweg naor de grenze. Vervolgens pakten de renners d’n rondweg rond Eunk (den was maor nèt op tied klaor!) en dan joogen ze weer terugge ovver de inmiddels haost 100 jaor olde klinkers van de Vosseveldseweg en de Stemerdinkweg. ‘Een kasseienstrook die niet onder doet voor Parijs - Roubaix’ had De Telegraaf e’schrevvene! Sjonge, wat was dat een spektakel! Wal 50 elektrische helikopters veur an en afvoer van journalisten en anderen dee zich belangriek veulden, stonden op ’t land teggenovver de startplaatse. 20 Bussen vol Italiaanse supporters wazzen naor Kotten e’kommene umme hun favorieten an te moedigen, maor tegelieke verbaasden ze zich d’r ovver hoo of de ‘Italiaanse meren’ d’r in het ècht eigenlijk oet zagen. Kotten stond in ’t middelpunt van Europa!!

En toen, toen word’n ik totaal bezweet wakker. ’t Was duuster en nog gewoon 2020, maor ’t blood bonkten mi’j deur ’t heufd en de lakens van mien bedde wazzen drietenat van ’t zweet. De griep had mi’j nog dufteg te pakken. Al meer dan twee wèke kon ik d’r neet af kommen en ik dreumden alles bi’j mekaare. Gelukkig was ’t neet ‘t corona virus, maor d’n gewonen griep. Toch was ’t wal arg jammer dat ‘t zo lange duurden, want ’t veurjaor kwam op gange en ‘t was mooi weer umme de fietse te pakken en d’r met FTC Kotten op oet te gaone!