Club foto1 compressed

Laote wi’j d’n beer maor in winterslaop kussen.”, is d’n suggestie van Henk azze wi’jbi’j de Lindebeumer zundagmorgen staot te ovvernaeren waor of ’t vandaage hen zal gaon.D’n opgezetten groten beer bi’j Gaststätte Schmeltink in Reken wordt elken zommer wal een paar keare deur alle groepen van FTC Kotten op e’zocht. Nao de steile hellingen van d’n ‘Bollengraben’ kö’j doar altied good koffie met appelgebak kriegen en oetpuffen. 

Nao ’t natte en kolde veurjaor is ’t al weer een heel zetkenkorte boksen weer. Volgens de deskundigenmag bi’j ’t fietsen de korte boksean vanaf zestien graden.Daoronder wordt de spieren stief en ’j de pedalen neet rond kriegenWaor op de terrasjes e’praot wordt ovverrokjesdag’, is dat bi’j FTC Kotten ‘korte boksen weer’ en dan komt de olde,witte beene weer teveurschien.

Een helen trop van de A- en de B-groep steet te wachten bi’j de Lindebeumer als d’r nog een lesten renner arriveert. ‘Ik bun vandaage jeurig. D’n heelen dag!’ Meteene steet d’r een riege van zövventien man dee allemaole ’t feestvarken, den met de boek veuroet d’n jas heelemaol opvult, de hand drukt en feliciteert. Jan Willem mag dan zeggen waor ’t vandaage hen geet en zelf geet e meteene op kop fietsen umme de route naor Dinxperlo an te gevvene. Weg wiezen is zien specialiteit. Dat bleek in februari ook nog maor ens weer op d’n moutainbike. Wi’j kwamen een endeken achter Stadtlohn oet en Jan Willem bleek warkelijk een soort van fietsenden Google-maps, maor dan ook nog van weggeskes waor Google-maps nog nooit van e-heurd hef. ‘Hier links en dan gunds rechts.’, klonk ’t heel duudelijk deur de motterige zundagmorgenlocht. ‘En dan effen wieter weer rechts bi’j dat witte hekke dat vrogger greun was.’ In d’n bos bi’j Vrène ging hee zelf maor weer ens veurop fietsen. ’t Was te ingewikkeld um ’t allemaole oet te leggene, dus als jonge ganze ging d’n helen trop van FTC Kotten achter ‘m an. Daor worden ’t pad zo smal tussen de natte täkkere, da’j dachten: ‘Hier gao’w uns vaste rieden.’ Maor nee, nao een kwarteerken trappen achter Jan Willem an deur d’n dichten bos, kwamme wi’j an ’t ende keurig oet bi’j ’t gassstation in Raotum.

D’n zommer waor maor gin ende an leek te kommen (zo as Gerard Cox ooit zong), was met het sloetstuk op de lesten zondag van september dan toch in ene kere veur bi’j. Dat zit zo: weer of gin weer maor nao de lesten zondag van september wordt de racefiets in e vet en achterin de schoppe e zat.
Daor kump e neet eerder weer veur d’n dag as op d’n eersten zondag in meert.(da’s traditie).

D’n eersten zondag van oktober (stiekum was ut dit jaor d’n tweeden zondag) komme wi’j bi’j mekare in ut Woold bi’j uns gewaardeerde lid Cor en Giene, veur de officiële start van ut winterseizoen. Unzen veurzitter hölt een proatjen en wi’j drinkt koffie met krentewegge en dan springe wi’j op uns stalen (noa ja staal) ros umme een kort rondje te fietsen ovver wooldse zandweage en deur ut bos. Nao afloop is d’r snert en bokbier. (da’s traditie).