Club foto1 compressed

Nao ’t natte en kolde veurjaor is ’t al weer een heel zetkenkorte boksen weer. Volgens de deskundigenmag bi’j ’t fietsen de korte boksean vanaf zestien graden.Daoronder wordt de spieren stief en ’j de pedalen neet rond kriegenWaor op de terrasjes e’praot wordt ovverrokjesdag’, is dat bi’j FTC Kotten ‘korte boksen weer’ en dan komt de olde,witte beene weer teveurschien.

Dissen woensdagaovondis dat ook t geval en umdat d’nlangsten dag al neet heel wiet meer weg is, is d’r tiedumme een ritjente maken naorBorkelo’t Is min of meer traditie e’wordeneummedaor elk seizoen ne keare op woensdagaovond hen te gaonen een ijsjen te etten bi’j ‘IJsboerderdijDommerholtVanoavond is ’t zo wiet en de route geetovver Meddo, Eibargenen Haorle richting Borkelo. ’t Is een prachtigen juni aovond: De beumeen struukenbuntfrisgreunGeetelinge en zangliesters moedigt unsanmet hun gezang en regelmaotigkump een wolk met de geure van fris e’maeidgrösunstemeute. Dit is fietsen op zien mooist! Naojaodat zol ’t wezzen as ’t windstille was en vanaovond is ’t dat echt neet. D’r steet een straffen wind oet ’t Noordoosten, en dan is ’t altiedmooi as d’r een paar starke bene veuran fietst umme de wind te brekken. Gelukkig is dat dissen aovond ’t geval. De beeneheurt neet bi’j Nico of Michiel, want dee jonge kearlsbuntweliswaor zo stark as olde bottermaorze gaot veur de meesten van de club gewoon te hard.Korts bunt ze met een paar anderen naor de hoogste barge van de Tour de France e’westVri’jdags hen en maondags kwamen ze al teruggemaor op zoaterdag en zundag hadden de jongs, dee in Wenters geen hoogteverschillen van meer dan vief meter kent, wal effende Galibier, de Madeleine beklommeneen nog een hoop andere bargedee in de Tour de France ‘boeten categorie’ heet.

Intussen zit bi’juns Henk van de Kok met zien starke beene op kop. Hee trapt en traptmaor in plaatse van meute wordenhöldthee ’t tempo strak en blif e as ne brodsehenneop kop rieden, waordeurhee de wind brök en anderen ook met könt kommen.

A’w met unsijsjen op ’t terras zitkump ’t gesprek nog op Berni en Wimdee samen op d’n tweeden pinksterdag d’nelfstedentochtvan 230 kilometer e’fietst hebt. Beide kearls hebt een apartentiedachter de ruggeBerniword’n met brullenden sirene naor ’t SKB e’brachtumdatd’n rikketik neet goodfunctioneerden en Wim veel ongelukkig van de trappe en kwam zodeunig terechte dat ’t de vraogewas of hee nog weer kon fietsen.Tiedensd’nrevalidatie zochten beide kearlsmekaare op en ’t einde van ’t leedken was dat ze samen in Friesland een 11-stedenkruusken e’haald hebt!Een mooierenafloop van d’n beroerden tied’j toch moeilijk bedenken!

VanuutBorkelogao’w met de wind in de rugge weer op hoes an. Op dissemaneerekan iedereenefietsen: Hande op ’t stuur, leegezunneovver de weidens, de kette den snort ovver de tandwielen en de witte beenedee al ietsken begint te kleurenonder de korte bokseÉén zwaluw maakt nog geen zommermaor een paar weakevan dit weer zorgt d’r veur dat t ook veur de fietsers van FTC Kotten echt zommer is.