Club foto1 compressed

Een warmen dag ende juli. Vief stel beene gaot soepel rond, zoals ze dat d’n heelen zommer al e’daone hebt. ’t Warme weer en de zunne zorgt d’r veur dat de spieren neet gauw stief wordtZowat elken woensdag geet een groepjen pensionado’s van FTC Kotten d’r ovverdag op oet. Ze doot dat neet alleene veur zichzelf of umme hun collega-fietsers een plezeerigen dag te bezorgen, maor zo gönt ze ook hun vrouwleu een stigen dag. ’t Mes snidt an twee kanten! Op d’n warmen dag ende juli wilt ze d’n Holterbarg beklimmenEen best ende trappen vanoet Kotten, en met de hette van ovver de dartig graden steett zweet al vlot op d’n pokkel en bunt debidons gauw leug. Foi wat n zweten!Trappen geet met de oplopende temperatuure steeds zwaorder, want ’t lik haoste of de bände an ’t asfalt vaste klevvet.De navigators hadden vanmorgen een ronde van 120 kilometer belovved maor in d’n loop van d’n dag blik dat ze zich een betken vergist hadden en dat ‘t 135 wordt. Nog maor ens de bidons bi’jvullen en nog maor ens een colaatjen op een terras. Op zo’n terras könt de pensionado’s prèken als olde wieve, maor in de hette terugge op de fietse is de praot wal ovver. In Enter begint bi’j eene van de fietsers de knollen op te raken. Weer mot d’r een terras op e’zocht en disse keare wordt d’r pannekooke besteld.’t Is eenendartig graden in de schemme, maor FTC Kotten mot pannekooke etten met cola umme thoes te können kommen.Eenmaol weer op de fietse blik dat de pannekooke neet alle problemen oplost. Bi’j unzen renner geldt: de piepe was leug, de piepe is leug en de piepe blif leug. ‘Fiets maor deur jongens! Ik redde mi’j wal.’Maor nee, Jan, Henk en Rob zegt meteene: ‘Samen oet, samen thoes!’ Wi’j fietst neet alleene veur unszelf, maor veural fietse wi’j samen.

Samen fietsen was ’t ook op d’n lesten zundag in september bi’j ’t Wenters kampioenschap tiedrieden. ‘t Was weer prima e’organiseerd deur FTC Wenters. Wenters deed de organisatie, maor teams van FTC Kotten gingen met d’n eersten en d’n tweeden pries op Kotten an. Bernie, Bernie, Remco, Ramon en Henkworden kampioen in d’n wedstrijd waorin neet alleene hard e’fietst most worden, maor waorin ook e’schottene most worden met ne pistolle en waorinvragen als ‘Hoovölle kilometer klinkerweg zat d’r in ’t parcours?beantwoord mosten worden.

Tsja, de leden van FTC Kotten hebt dit jaor weer onmundig völle kilometers e’fietst. Bi’j Danny, unzen sportman van ’t jaor, steet d’n teller in 2022 al op meer dan veertiendoezend kilometer!! Veertiendoezend kilometer in neggen maond tied!! Zo iemand mot neet alleene hele starke beene en grote longen hebben, maor i’j zollen denken dat hee zwil op de konte hef e’kreggene van ‘t fietsen!

Goeien tweeden is Jan Jacobs den al zowat neggendoezend kilometer e’fietst hef. Elken maond doezend kilometer! En van den afstand was ook dik 800 kilometer veur ’t goede doel: Veur de Hartstichting fietsten Jan in vief daage van Nijmegen naor Berlien. Ook Jessica te Kortschot en Frans Prins fietsten dissen zommer veur ’t goede doel. En zo bleek nog maor weer ens: FTC Kotten fietst neet alleene veur zichzelf!