Club foto1 compressed

Laote wi’j d’n beer maor in winterslaop kussen.”, is d’n suggestie van Henk azze wi’jbi’j de Lindebeumer zundagmorgen staot te ovvernaeren waor of ’t vandaage hen zal gaon.D’n opgezetten groten beer bi’j Gaststätte Schmeltink in Reken wordt elken zommer wal een paar keare deur alle groepen van FTC Kotten op e’zocht. Nao de steile hellingen van d’n ‘Bollengraben’ kö’j doar altied good koffie met appelgebak kriegen en oetpuffen. 

Maor noo kan d’n beer zien winterslaop weer in gaon, want wegseizoen van FTC Kotten is haoste an ’t ende. Gelukkig is ’t vandaage nog weer mooi weer umme te fietsen. Weliswaor steet de zunne al neet zo hooge meer, waordeur onderweg de schemme van de rieders steeds wieter in de weidens völt, maor ’t blif maor warm en dat is neet alleene good veurt grös dat maor deur blifgreuien, maor ook fijn veur uns fietsers.Tut noo too was ’t zo da’j o’w bi’j völle wind ook mooi achter de metershoge maismuren verstoppen konden, maor langzamerhand is dat ook haoste an ’t ende.

Twee maond gelène zag ’t d’r nog heel anders oet: Volop zommer en een mooien tocht van roem 100 kilometer naor Lavesum. Op de terugwegge zorgt de starke kearls veur een mooi tempo. En dan kump de grenze bi’j Eunk. Van hieraf bu’j jao haoste an ’t ende: ‘t is nog dree kilometer naor de finish bi’j de Lindebeumer’t Wonderbaarlijke is, dat ’t tempo dan altied umhooge geet, alsof iedereene nog mot laoten zeen dat hee nog völle energie in de beene hef. Zelfs olde kearls dee al een zetken AOW kriegt, mot dan nog zo neudig flink op de pedalen gaon staon alsof d’r op de streepe bi’j de Lindebeumer wal een half varken op d’n winnaar lig te wachten. D’n snelheid geet van 30 naor 35 en nog hogeren effen veurbi’j de smederieje van terHaarwordt de 40 an e’tikt. Dan vundt Nico nog wat langzaam gaon en hee geet met een vaartjen van 45 op kop jagen. Henk van de Kok d’r achteran en doarachter Jan van Tuunteman. Wi’j nadert d’n afslag van de Fukkinkweg, den veurrang op ons hef. I’j mot altied donders good naor rechts kieken of d’r geen auto of motor van achter de beume en struuken an kump. En terwijl d’r good naor rechts e’kekenne wordt, kump d’r juust een auto van de andere kante den vanaf de Kottenseweg de Fukkinkweg op draeit. Paniek veuran en iedereene vol in de remmen! Schuun veur mi’j zee ik hoo ’t achterrad van Jan lös kump van de grond. ’t Zal toch neet? Nee, gelukkig zakt ’t rad weer naor beneden, maor een meter wieter geet ’t achterrad weer de locht in, en disse keare zorgt dat d’r veur dat Jan ovver zien stuur vlöen met een booge met de kop naor beneden op ’t asfalt belandt. Jan zien helm is totaal deur e’brokkene, maor zien schedel gelukkig neet… 

Fietse kapot, helm kapot, bokse kapot, shirt kapot en Jan met zichtbaore schaaf- en andere wonden ook kapot. ’t Lik d’r op dat ’t met dissen sisser af e’loopene is, maor s middags belt Jan toch maor met d’n dokterspost. ’t Vrendelijke vrouwmense heurt dat Jan e’vollene is met de fietse en ze vrög: “Hoe hard reed u toen het gebeurde?” Jan antwoordt naor waarheid: “Viefenveertig in ’t uur.” “Reed u op een speed pedelec?” vrög ’t vrendelijke vrouwmense. “Nee”, zegt Jan, “Ik most zelf trappen.” “Ja, maar was het een elektrische fiets?” vrög ze weer. “Nee”antwoordt Jan “Ik hebbe alleene deur zelf te trappen45 in ’t uur e’fietst. Effen is ’t stille an de andere kante, en dan vrög ’t vrendelijke vrouwmense: “Maar bent u verder helemaal gezond? Deur d’n telefoon kon i’j eur heuren denken: “Den kearl hef ’t an ’t benul!”En zo mocht Jan naor ’t zeekenhoes kommen waor ’t verhaal eindigden met 6 weake een kraage en een corset tutdat de stukken warvels weer an mekeere zaten. ’t Leep nog wondergood af, maor ook veur Jan gold: ‘Haoste an ’t ende met FTC Kotten.’